Leren in de praktijk

Wat leer je?

Je leert een netwerk van (in)formele sleutelpersonen op te bouwen waarmee je gaat samenwerken. We starten met stap 1 van de In-Crowd methode: formuleren van een gedragsdoelstelling. Vervolgens brengen we samen je doelgroep in kaart. Waar komen de leden bijeen (verzamelplaatsen), welke thema's spelen er, wie zijn de (in)formele leiders en op welke wijze nemen ze informatie tot zich ? Je leert gebruik te maken van open bronnen (internet - groepsleden) en komt achter de codes en regels van de groep. Dit is nodig om je strategie op maat te kunnen maken. Je wordt on the job begeleid in het bouwen aan een duurzame samenwerkingsrelatie met de sleutelpersonen. Je wordt gecoacht op gespreks- en interviewtechnieken en je leert doelgroeprapportages en beïnvloedingsstrategieën maken.

 

Wat krijg je aan begeleiding?

  • 12 contactmomenten van 3 uur: w.o. intakesessie - in kaart brengen doelgroep - gespreksbegeleiding in het veld - ontwikkelen strategie 
  • 6 online coachingssessies 
  • adviesrapport uitvoering strategie
  • 1 evaluatiesessie na uitvoering strategie
  • de duur van het begeleidingstraject is variabel (van 4 maanden - 1 jaar)
  • optioneel: basistraining (met 8 collega's) 

Wat kost het?

Per persoon: 4750, 00 inclusief btw en exclusief reiskosten.

 

Heb je vragen? Stel ze hier

 

bij 2 - 4 personen geldt een lager tarief per persoon.


Zie hier een filmpje over contact met communities 


Wil je het laten doen? Ga dan naar strategie en advies.